Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

13.11.2018

Språkinstitutet på Facebook och Instagram

Nu kan du följa Språkinstitutet på både Facebook och Instagram. I december publicerar vi en julkalender i båda kanalerna.

På Språkinstitutets Facebooksida Institutet för de inhemska språken kommer vi att dela språkrelaterade nyheter, spalter, blogginlägg med mera som vi publicerar på vår webbplats. Enkäter och test kommer också att läggas ut på sidan. På Instagram kan du följa arbetet på Språkinstitutet i bilder under användarnamnet sprakinstitutet.

hagnäs_foto Nina Martola
Numera kan du följa Språkinstitutet på både Facebook och Instagram. Foto: Nina Martola

Från och med den 1 december och fram till jul kommer vi att publicera en julkalender med temat finlandssvensk mat på både Facebook och Instagram.

Språkbruks Facebooksida Språkbruk och dialektordbokens Instagramkonto fisvdialektordboken kommer att finnas kvar som tidigare. Den enda förändringen är att innehållet på Språkbruks sida blir mer renodlat Språkbrukmaterial.

Facebook.com/sprakinstitutet
Instagram.com/sprakinstitutet
Facebook.com/sprakbruk
Instagram.com/fisvdialektordboken


Tillbaka till rubrikerna