Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

1.3.2016

Språkinstitutet fyller 40 år

Den 1 mars är det 40 år sedan flera olika projekt slogs samman till Forskningscentralen för de inhemska språken.

När Språkinstitutet bildades den 1 mars 1976 var det under namnet Forskningscentralen för de inhemska språken. Verksamheten inom den nya myndigheten inbegrep finsk och svensk språkvård, fem ordboksprojekt, finsk och svensk namnvård och namnforskning.

I början var verksamheten uppdelad i byråer på olika adresser. År 1988 flyttade alla byråer in under samma tak i Sörnäs, Helsingfors och 2008 flyttade Forskningscentralen till Kajsaniemi. Under tiden i Kajsaniemi, närmare bestämt 2012, bytte Forskningscentralen namn till Institutet för de inhemska språken. Från och med februari 2016 finns Språkinstitutet i Hagnäs.

Till Språkinstitutets uppgifter hör att ge rekommendationer, råd och handledning i språkfrågor, arbeta med ordböcker och upprätthålla språkliga arkiv och samlingar. Svenska avdelningen arbetar med allmän språkvård, myndighetsspråkvård, mediespråkvård, Ordbok över Finlands svenska folkmål och ger ut tidskriften Språkbruk.

På sidan Historia kan du läsa mer om Språkinstitutets historia och mer om vad vi gör finns på sidan Vår verksamhet.

Hakaniemenranta 6. Kuva: Vesa Heikkinen, Kotus.
Språkinstitutet på Hagnäskajen i Helsingfors.

Språkinstitutets nuvarande adress är Hagnäskajen 6, Helsingfors.

Tillbaka till rubrikerna