Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

21.6.2016 8.56

Språkinstitutet får ny direktör i augusti

Filosofie doktor Ulla-Maija Forsberg har utnämnts till direktör för Institutet för de inhemska språken för perioden 1.8.2016-31.7.2021.

Läs mer här (Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande).

Tillbaka till rubrikerna