Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

17.1.2018

Språkbruk fortsätter som papperstidning

Nu är det klart att Språkbruk fortsätter utkomma på papper. Tidskriften får också en ny webbplats i vinter.

Förlaget Nordinfo blir Språkbruks nya förläggare och tidskriften fortsätter utkomma också i pappersform. Precis som tidigare utkommer Språkbruk med fyra nummer om året. Språkbruks framtid som papperstidning har varit osäker sedan det tidigare förlaget Stellatum meddelade att det upphör med sin verksamhet från och med 2018.

Sprakbruk 4-2017_omslag_webb (002)
Språkbruk 4/2017.
Under vintern kommer Språkbruk också att få en förnyad webbplats, där material ur tidningen kommer att läggas ut efterhand.

I och med årsskiftet skedde även förändringar i redaktionens sammansättning. Den nygamla redaktionen består av Pia Westerberg, chefredaktör, och Bianca Holmberg, redaktionssekreterare.

Teckna gärna en prenumeration på Språkbruk! Mer information och prisuppgifter finns på Språkinstitutets webbplats.

Prenumerera
Språkbruk på nätet


Tillbaka till rubrikerna