Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

13.9.2017

Språk i Norden utkom med nytt nummer

Årets nummer av Språk i Norden innehåller bland annat artiklar om språk och integration i Österbotten och nordisk och finsk språkpolitik i ett globalt perspektiv.

Artiklarna i Språk i Norden 2017 bygger på föredragen som hölls på nordiska språkmötet i Vasa 2016. Temat var ”Ett flerspråkigt samhälle”. Artiklarna behandlar till exempel teckenspråk i klassrumsmiljö, hur flerspråkigheten främjas i den finländska skolan och flerspråkigheten i Finland i går och i dag.

Språk i Norden 2017 (pdf)

Tillbaka till rubrikerna