Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

21.1.2016

SLS ger ut sin första e-bok

Boken Konstruktioner i finlandssvensk syntax utkommer som e-bok

Konstruktioner i finlandssvensk syntax behandlar finlandssvenskt tal- och skriftspråk ur olika synvinklar. I åtta uppsatser behandlas bland annat hur finskan har påverkat svenskan, skillnaderna mellan sverigesvenska och finlandssvenska och mellan standardspråk och dialekt.

Boken kan laddas ner gratis på SLS webbplats.


Tillbaka till rubrikerna