Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

21.1.2016

SLS ger ut sin första e-bok

Boken Konstruktioner i finlandssvensk syntax utkommer som e-bok

Konstruktioner i finlandssvensk syntax behandlar finlandssvenskt tal- och skriftspråk ur olika synvinklar. I åtta uppsatser behandlas bland annat hur finskan har påverkat svenskan, skillnaderna mellan sverigesvenska och finlandssvenska och mellan standardspråk och dialekt.

Boken kan laddas ner gratis på SLS webbplats.


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången