Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

14.9.2018

Seminarium för blivande facköversättare

Det behövs fler svenska facköversättare och därför ordnar Helsingfors universitet och Statsrådets kansli en informations- och inspirationsdag för folk med intresse för översättning på Helsingfors universitet den 12 oktober.

Några ämnen som kommer att tas upp under seminariet om facköversättning den 12 oktober är hur marknadsläget för facköversättare ser ut och vilka kompetenser som eftersöks, samt hur översättningen till svenska inom EU ser ut. En panel kommer att diskutera karriärvägar och arbetsbilder för översättare inom den offentliga sektorn.

Sista anmälningsdag är den 5 oktober. Seminariet är gratis för alla deltagare.

Fullständigt program och anmälningsinformation (pdf)


Tillbaka till rubrikerna