Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

6.2.2017

Samernas nationaldag firas den 6 februari

Samerna i Finland, Sverige, Norge och Ryssland har gemensam nationaldag, flagga och nationalsång.

År 1992 utsåg Samerådet vid sitt möte i Helsingfors den 6 februari till samernas gemensamma nationaldag och året därpå firades dagen för första gången. Datumet valdes till minne av det första samiska landsmötet i Trondheim den 6 februari 1917.

Förutom en gemensam nationaldag har samerna sedan 1986 en egen flagga och en gemensam nationalsång, Sámi soga lávlla (på svenska Samefolkets sång).

Läs mer om samernas nationaldag på Sametingets webbplats.

samiska flaggan
Samernas flagga togs officiellt i bruk 1986. Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org.


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången