Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

6.2.2017

Samernas nationaldag firas den 6 februari

Samerna i Finland, Sverige, Norge och Ryssland har gemensam nationaldag, flagga och nationalsång.

År 1992 utsåg Samerådet vid sitt möte i Helsingfors den 6 februari till samernas gemensamma nationaldag och året därpå firades dagen för första gången. Datumet valdes till minne av det första samiska landsmötet i Trondheim den 6 februari 1917.

Förutom en gemensam nationaldag har samerna sedan 1986 en egen flagga och en gemensam nationalsång, Sámi soga lávlla (på svenska Samefolkets sång).

Läs mer om samernas nationaldag på Sametingets webbplats.

samiska flaggan
Samernas flagga togs officiellt i bruk 1986. Foto: Silje Bergum Kinsten/norden.org.


Tillbaka till rubrikerna