Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

27.10.2015

Samarbete med Lantmäteriverket

Språkinstitutet samarbetar med Lantmäteriverket för att ortnamnen på kartorna ska vara korrekta

Läs mer om ortnamnen på kartan i Tietoa maasta 3/2015 (på svenska).

Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången