Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

27.10.2015

Samarbete med Lantmäteriverket

Språkinstitutet samarbetar med Lantmäteriverket för att ortnamnen på kartorna ska vara korrekta

Läs mer om ortnamnen på kartan i Tietoa maasta 3/2015 (på svenska).

Tillbaka till rubrikerna