Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

8.4.2016

Romernas nationaldag firas den 8 april

De första romerna kom till Finland på 1500-talet och romernas nationaldag har funnits i almanackan sedan 2014.

Den 8 april 2016 firas romernas nationaldag för tredje gången i Finland. Dagen kallas även för internationella romadagen. Datumet har valts eftersom den första internationella romska kongressen hölls i London den 8 april 1971. Vid kongressen antogs även den romska flaggan. Det har funnits romer i Finland sedan 1500-talet. I dag är deras antal omkring 10 000.

Romernas språk heter romani, alternativt romska. Det har främst varit ett familjespråk och ett hemligt språk, men under de senaste årtiondena har språket fått en mer offentlig roll i och med skolundervisning och aktiv språkvård. Omkring år 1970 började man aktivt arbeta för att bevara språket och för att utveckla ett romskt skriftspråk. År 2009 antogs ett språkpolitiskt program för romani. Man beräknar att omkring hälften av romerna i Finland talar romani.

Uttalet av ordet rom är kanske inte helt självklart. Det uttalas med långt å-ljud, ”rå:m”. Romani kan uttalas antingen ”råmmani” eller ”rå:mani”.

skärmdump romernas flagga
Den romska flaggan.


Tillbaka till rubrikerna