Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

1.4.2015

Riksdagen antog teckenspråkslag

Finlands riksdag antog den nya teckenspråkslagen den 12 mars 2015. Avsikten är att lagen ska träda i kraft våren 2015.

Syftet med teckenspråkslagen är att öka myndigheternas medvetenhet om teckenspråken och om teckenspråkiga som en språk- och kulturgrupp. Lagen avser Finlands båda nationella teckenspråk, dvs. det finska och det finlandssvenska teckenspråket.

Dövförbundet prisar lagen speciellt för att teckenspråkiga genuint betraktas som en språk- och kulturgrupp: en teckenspråksbrukare kan lika väl vara döv som hörande eller ha nedsatt hörsel.

Läs Finlands Dövas Förbunds pressmeddelande.

Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången