Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

14.11.2016

Pris för arbete med finlandssvenskt teckenspråk

Projektet Lev i vårt språk (Livs) vid Humanistiska yrkeshögskolan Humak fick priset ”Årets finlandssvenska service” för sin arbetsinsats för det hotade finlandssvenska teckenspråket.

Priset delades ut av föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. i samband med den svenska teckenspråksdagen som firades i Borgå den 12 november.

– Det är oerhört viktigt för oss att få ett sådant erkännande av själva språkgemenskapen. Det visar att vi är på rätt spår och ger oss krafter att fortsätta kämpa för språket, säger Livs projektledare Liisa Halkosaari.

Lev i vårt språk är det första statsfinansierade projektet med syfte att stärka det finlandssvenska teckenspråket. Inom projektet genomförs en instruktörsutbildning som ska ge finlandssvenska teckenspråkiga färdigheter att fungera som språkhandledare i samband med bland annat översättnings- och undervisningsuppdrag.

– Utbildningen erbjuder en tillfällig oas för det finlandssvenska teckenspråket. Den har gett oss ett fysisk rum där vi kan använda vårt språk och dela vår kultur. Detta har öppnat både våra och andras ögon för vikten av att värna om språkarvet för att kunna ge det vidare till kommande generationer. Att utse prismottagare var därför inte svårt, konstaterar Magdalena Kinopf-Huuhka, ordförande för Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Livs-projektets instruktörsutbildning började i augusti år och avslutas hösten 2017.

Efter att projektet avslutas är målet att starta en tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk.


Tillbaka till rubrikerna