Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

23.9.2016

Ordens ursprung intresserar Ulla-Maija Forsberg

Som direktör för Språkinstitutet vill Ulla-Maija Forsberg höja Språkinstitutets redan starka profil ytterligare. Förhoppningsvis hinner hon också ägna sig åt ett av sina stora intressen – etymologi.

Sedan augusti i år är Ulla-Maija Forsberg direktör för Språkinstitutet. Hon tycker det är roligt att vara tillbaka på en plats som hon känner till sedan tidigare. Senast hon jobbade på dåvarande Forskningscentralen för de inhemska språken var för 18 år sedan, men det arbete som görs vid Språkinstitutet och många av de anställda är bekanta från den tiden. Då var Forsbergs uppdrag den etymologiska ordboken Suomen sanojen alkuperä. Hennes intresse för ordböcker är fortfarande stort.

– Jag kommer inte att blanda mig i de pågående projekten, men nog fundera på etymologier, säger hon om hur hennes intresse kommer ta sig uttryck i hennes nya jobb.

ulla-maija-forsberg-kotus-otso-alasko-5lr
Ulla-Maija Forsberg. Foto: Otso Alasko

Tycker om att leda
18 år efter att hon senast jobbade på Språkinstitutet är hon tillbaka med en gedigen erfarenhet av ledarskap i bagaget. Närmast kommer hon från Helsingfors universitet och befattningen som professor i finsk-ugrisk språkforskning. Före det jobbade hon i sju år inom universitetsledningen, bland annat som dekan och prorektor med särskilt ansvar för tvåspråkigheten vid universitetet.

– Jag tyckte om att leda och tyckte också att jag var bra på det. Jag hade tänkt att jag älskar att undervisa men när jag efter sju år i universitetsledningen återgick till min befattning som professor fick jag inte suget tillbaka, säger hon om orsaken till att hon sökte tjänsten som direktör för Institutet för de inhemska språken.

Även om Forsberg har studerat och forskat i finsk-ugriska språk, sträcker sig hennes språkintresse också till svenskan och de nordiska språken. I barndomen kom hon i kontakt med svenskan och de senaste tjugo åren har hon talat svenska med sin finlandssvenska man. Det svenska i Finland ser hon också som bron till övriga Norden.

– På universitetet märkte jag att nästan alla som arbetade med svenskan eller på svenska hade något att göra med de nordiska länderna. För svenskan i Finland är det nordiska samarbetet väldigt viktigt. Och så är det ju roligt, dessutom!

Bianca Holmberg

En längre intervju med Ulla-Maija Forsberg kan du läsa i Språkbruk 4/2016.


Tillbaka till rubrikerna