Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

25.5.2015 16.30

Ordboksfolk samlades i Köpenhamn

Den 20–22 maj arrangerades den 13 konferensen om lexikografi i Norden.

Konferensen samlade ett åttiotal personer som arbetar med olika ordböcker eller bedriver lexikografisk forskning. Konferenstema var Den digitale ordbogsbruger, och i de närmare 50 föredragen presenterades digitaliseringsprojekt och digitala ordböcker. Mer information finns på konferensens webbplats http://nfi.ku.dk/nfl2015/.

Tillbaka till rubrikerna