Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

27.8.2018

Nytt nummer av Språk i Norden

Webbpublikationen Språk i Norden 2018 innehåller litteraturlistor över språklitteratur utgiven i Norden 2017.

Sedan 2017 arrangeras konferensen Språk i Norden vartannat år i något av de nordiska länderna. De år som konferensen ordnas bygger publikationen Språk i Norden på konferensföredragen, men eftersom det inte ordnades någon konferens 2017 består publikationen Språk i Norden 2018 av litteraturöversikter från alla de nordiska länderna. Litteraturöversikterna innehåller språklitteratur utgiven i de nordiska länderna 2017.

Språk i Norden 2018


Tillbaka till rubrikerna