Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

21.5.2018

Nytt avsnitt av finska dialektordboken på webben

Första delen (a–elää) av den finska dialektordboken Suomen murteiden sanakirja har utkommit på nätet. Det betyder att alla de åtta tryckta banden av ordboken finns tillgängliga elektroniskt.

Sammanlagt innehåller den finska dialektordboken nu 167 000 uppslagsord från a till lofka. Från och med nu kommer redaktionen att koncentrera sig helt på att skriva nya ordboksartiklar. Nästa avsnitt som utkommer är loha–lysmä.

Till den finska dialektordboken


Tillbaka till rubrikerna