Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

1.6.2018

Nya språknämnder utsedda

De svenska och finska språknämnderna får ny sammansättning den 1 juni.

Nya medlemmar i svenska språknämnden är universitetsläraren Jannika Lassus (Hanken), redaktören Dan Lolax (Åbo Underrättelser), lektorn i modersmål och litteratur Michaela Örnmark (Tölö gymnasium) och ledande språkvårdaren Anna Maria Gustafsson (Språkinstitutets representant).

Tidigare medlemmar som fortsätter i nämnden är professorn i nordisk rätt Johan Bärlund (Helsingfors universitet, ny ordförande), och universitetslektor Bodil Haagensen (Jyväskylä universitet). Maria Fremer (Språkinstitutet) efterträder Pia Westerberg som nämndens sekreterare.

Avgående medlemmar är Laila Andersson, Mona Forsskåhl, Henrik Othman och Eivor Sommardahl.

Ny finsk språknämnd

Också den finska språknämnden får ny sammansättning den 1 juni. Medlemmar i nämnden är professor Jaakko Leino (ordförande), konsultativa tjänstemannen Kaisa Kuhmonen, ordförande för de finska modersmålslärarnas förbund Sari Hyytiänen, redaktören Ville Eloranta, avdelningsföreståndaren Salli Kankaanpää (Språkinstitutets representant), utvecklingschefen och chefredaktören Leealaura Leskelä, översättaren Sampsa Peltonen och professor Jari Sivonen. Sari Maamies från Språkinstitutet fortsätter som sekreterare.

Mandatperioden för de nya nämnderna är 1 juni 2018–31 maj 2021.

Mer om språknämnderna


Tillbaka till rubrikerna