Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

21.12.2016 15.28

Nya Språk i Norden har utkommit

Språk i Norden 2016 har publicerats. Publikationen är sedan några år tillbaka enbart elektronisk och kan läsas gratis på nätet.

Temat för årets publikation är förståelse och kommunikationsstrategier när man möts i nordiska sammanhang. Artiklarna är baserade på de föredrag som hölls på det nordiska språkmötet i Roskilde 20–21 augusti 2015. Som vanligt innehåller årsboken också en översikt över ny språklitteratur som har publicerats i de nordiska länderna.

Till Språk i Norden.


Tillbaka till rubrikerna