Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

28.9.2017 9.31

Nya ord i Stora finsk-svenska ordboken

Drygt 1 300 nya uppslagsord har kommit till i nätversionen.

Arbetet med Stora finsk-svenska ordboken pågår för fullt. Den 27 september 2017 har drygt 1 300 nya ord tillkommit, vilket betyder att det sammanlagda antalet uppslagsord nu är drygt 98 100. Bland de nytillkomna orden finns t.ex. deittailla, e-lasku, googlettaa och riffi, sammansatta ord på media-, urheilu- och verkko- samt en hel del benämningar på språk.

Gå till Stora finsk-svenska ordboken.Tillbaka till rubrikerna