Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

26.4.2019

Nya ord i den finsk-nordkurdiska ordboken

Ordboken mellan finska och nordkurdiska har uppdaterats med cirka 9 000 nya uppslagsord i avsnittet L–R.

Sammanlagt finns det nu 20 000 uppslagsord i den finsk-nordkurdiska ordboken. Bland uppslagsorden finns både vardagliga ord som mämmi (memma), muovikassi (plastpåse) och lipunleimauslaite (stämpelautomat), men också termer från olika områden, som lakiesitys (lagproposition) och naisten oikeuksien sopimus (konventionen om kvinnors rättigheter).

Till finsk-nordkurdisk ordbok

Tillbaka till rubrikerna