Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

13.10.2015 11.31

Nya böcker om finlandssvenskan i tal

I dag lanserar Svenska litteratursällskapet i Finland tre nya böcker med betoning på finlandssvenskan i tal

Talet lever! Fyra studier i svenskt talspråk i Finland bygger på ett stort inspelat material. Therese Leinonen gör djupdykningar i materialet dels för att beskriva dagens åboländska dialekter, dels för att studera den finlandssvenska som talas i Helsingfors, Åbo, Mariehamn och Vasa.

I Dialekter och småstadsspråk beskriver Ann-Marie Ivars den geografiska variationen från Karleby i norr till Pyttis i öster och den sociala variationen i stadsmålen i Jakobstad, Kristinestad, Ekenäs och Lovisa.

Gruppspråk, samspråk, två språk handlar om språklig variation i finlandssvenskan. Här behandlas bl.a. finlandssvenskt standarduttal, tvåspråkiga ungdomars språkväxling, finlandssvensk slang och skillnader mellan finlandssvensk och sverigesvensk samtalsstil. Redaktör för volymen är Marika Tandefelt.

Läs mer på SLS webbplats.


Tillbaka till rubrikerna