Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

17.11.2017

Nya artiklar i ordboken över äldre finskt skriftspråk

Alla de delar av Vanhan kirjasuomen sanakirja som tidigare har funnits tryckta finns nu på nätet.

Nu omfattar Vanhan kirjasuomen sanakirja (VKS) på nätet artiklarna a-osviitu. Avsnittet a–i finns sedan tidigare publicerat i tryckt format, medan artiklarna omaisesta–osviitu publiceras för första gången. Ordboken beskriver ord som finns i skriftliga källor från tiden 1543–1810.

Till Vanhan kirjasuomen sanakirja


Tillbaka till rubrikerna