Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

1.12.2017

Nya artiklar i den finska dialektordboken

Nu finns avsnittet emaali–lofka på nätet i Suomen murteiden sanakirja.

Suomen murteiden sanakirja
Klicka på ikonen för att komma till Suomen murteiden sanakirja.

De nya artiklar som har kommit till i Suomen murteiden sanakirja är letkata–lofka. Samtidigt publicerades också dn tryckta ordbokens andra del (emaali–havuvasta) på nätet. Det betyder att den elektroniska ordboken nu innehåller cirka 157 000 uppslagsord.

Suomen murteiden sanakirja
Presentation av Suomen murteiden sanakirja


Tillbaka till rubrikerna