Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

9.1.2017

Ny version av Svenskt lagspråk i Finland

En ny version av handboken Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) har kommit ut. Den nya versionen ersätter 2010 års anvisningar med samma namn.

Slaf, som ges som en anvisning från statsrådets kansli (Föreskrifter, anvisningar och rekommendationer från statsrådets kansli 1/2010), syftar till att samordna användningen av uttryck och termer i det svenska författningsspråket. Anvisningens målgrupp är statsförvaltningen.

Handboken har utarbetats inom Statsrådets svenska språknämnd. Nämnden är samordnande organ i frågor som gäller de statliga myndigheternas svenska språkbruk och har till uppgift att arbeta för ett klart och begripligt svenskt lag- och förvaltningsspråk i Finland.

Handboken har publicerats i statsrådets kanslis publikationsserie (1/2017). Den tryckta publikationen kan beställas via statsrådets nätbokhandel, och boken finns även i PDF-format i statsrådets publikationsarkiv Valto.

Handboken Svenskt lagspråk i Finland finns som pdf och kan också beställas i tryckt form via statsrådets nätbokhandel.


Tillbaka till rubrikerna