Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

16.4.2015 0.01

Ny språkvetenskaplig antologi

Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden

Antologi med 25 artiklar som ur olika synvinklar belyser lexikografiska, grammatiska och språkpolitiska frågor. Artiklarna är skrivna av forskare från alla nordiska länder. 

Antologin publicerades den 16 april 2015.Tillbaka till rubrikerna