Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

6.10.2015

Ny språkspalt på webben

Språkinstitutet har lanserat en ny språkspalt, På tal om språk

I spalten På tal om språk skriver vi om aktuella språkfrågor. Hösten till ära har den första språkspalten temat ruska. Läs spalten här.

Tillbaka till rubrikerna