Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

14.4.2015 16.00

Ny SAOL

Svenska Akademiens ordlista finns nu tillgänglig i sin 14 upplaga.

SAOL14Den mest påtagliga förändringen gäller ordförrådet där cirka 13 500 ord har tillkommit och 9 000 utmönstrats. Antalet uppslagsord är nu uppe i ungefär 126 000. Antalet finlandismer i ordlistan är kring 270, bland dem bänkidrottare, chokladstång, farmdjur, memma, pidro, spetsvilla, vappen och vispgröt.


Läs Charlotta af Hällström-Reijonens Finlandismer i fjortonde upplagan av SAOL (Språkbruk 2/2014).

Läs mer om SAOL 14.
Läs mer om Svenska Akademiens ordlista och andra ordböcker.

Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången