Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

31.5.2018

Ny referensgrupp för lättläst

För första gången finns det en referensgrupp för lättläst på svenska i Finland. Referensgruppen leds av Camilla Lindholm, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet.

Referensgruppen ska bland annat vara ett forum för informationsutbyte mellan aktörer som jobbar med lättläst och stöda LL-Center i arbetet med lättläst på svenska i Finland. Gruppen kommer att samarbeta med nationella delegationen för lättläst.

Lättläst riktar sig till grupper som av olika orsaker har svårt att läsa eller förstå standardspråk, till exempel inlärare av svenska och personer med funktionsnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter. Man beräknar att en halv miljon personer i Finland är betjänta av information och litteratur skriven på lättläst svenska eller finska.

refensgruppen lattlast_foto LL-Center_Maria Osterlund
Referensgruppen för lättläst. Foto: LL-Center/Maria Österlund

Medlemmar i referensgruppen är:

Camilla Lindholm, Helsingfors universitet (ordförande)
Helena Ahlers, Folkhälsan Välfärd
Susanna Björkell/Johanna Lahti, Utbildningsstyrelsen
Charlotta af Hällström-Reijonen, Institutet för de inhemska språken
Annette Jansson, Helsingfors Arbis
Annika Kvist-Östman, Vörå kommun            
Leealaura Leskelä, Selkokeskus
Rita Paqvalén, Kultur för alla
Laura Rahka, Fpa
Gunilla Ritkaew, Kimitoöns bibliotek
Maria Sten, Kyrkostyrelsen-Kyrkans central för det svenska arbetet
Gunveig Söderbacka, Kårkulla samkommun
och Veronica Andersson, Carina Frondén, Johanna von Rutenberg och Maria Österlund på LL-Center.

En lättläst version av nyheten finns på LL-centers webbplats: Referensgruppen för lättläst


Tillbaka till rubrikerna