Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

28.9.2016

Ny publikation om myndighetsspråk i Europa

Föredragen från Efnilkonferensen i Helsingfors 2015 finns publicerade både i bokform och elektroniskt.

I samband med årets Efnilkonferens (European Federation of National Institutions for Language) i Warszawa publicerades konferenspublikationen Language use in public administration – Theory and practice in the European states från fjolårets konferens i Helsingfors. För första gången finns artiklarna från en Efnilkonferens på nätet.

Temat för konferensen i Helsingfors var myndigheternas språk, ett område där Norden redan länge har arbetat framgångsrikt med klarspråksinsatser. Bland bidragen i publikationen finns presentationer från alla nordiska länder, men också från till exempel Schweiz, Irland, Slovakien och olika EU-organ.


Tillbaka till rubrikerna