Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

18.1.2017

Ny finsk-svensk arbetsmarknadsordlista på webben

Arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm har gett ut en ny finsk-svensk arbetsmarknadsordlista. Listan innehåller termer från A till R.

Vad heter perälauta på svenska och på vilka olika sätt kan man översätta itsensä työllistäjä? Svar på de här och andra knepiga termfrågor ger den nya arbetsmarknadsordlistan. Ordlistan består av 774 finskspråkiga termer som har översatts till svenska.

Den första delen av arbetsmarknadsordlistan publicerades 2013 med termer från A till N. Nu har de bokstäverna kompletterats med nya termer samtidigt som bokstäverna O till R har publicerats. 

Ordlistan är sammanställd av arbetsmarknadens svenska språknämnd Fackterm, som består av representanter för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, svenska språkenheten vid statsrådets kansli, Finlands Kommunförbund, Keva, Institutet för de inhemska språken med flera.

Ordlistan finns på vår webbplats, på sidan Ordlistor.


Tillbaka till rubrikerna