Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

9.9.2015

Ny bok om dialekter

Therese Leinonen skriver om dialekterna i Åboland i sin bok Talet lever!


Läsaren får reda på hur dialekterna i Åboland lät i början av 2000-talet och vilka skillnader som finns mellan finlandssvenskan i Helsingfors, Åbo, Mariehamn och Vasa. Boken baserar sig på inspelningar med mer än tusen personer.

Vi recenserar boken i Språkbruk 4/2015. Läs mer på SLS webbplats.

Tillbaka till rubrikerna