Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

18.9.2015 15.19

Nu finns Svensk ordbok också som app

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien finns nu tillgänglig som app

Svensk ordbok utkom 2009 och utgör en ingående beskrivning av det allmänna ordförrådet i modern svenska. Tyngdpunkten ligger på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter. Ordboksappen speglar detta innehåll.

Läs mer på Svenska Akademiens webbplats.

Tillbaka till rubrikerna