Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

1.9.2016

Norden blir allt mer flerspråkigt

Nordiska språkmötet ordnas i år i Vasa och handlar bland annat om flerspråkigheten i de nordiska länderna och om integrering på ett minoritetsspråk.

I Österbotten har man goda erfarenheter av att integrera nyanlända, men vad innebär det i praktiken? Och hur är det att som nyanländ flykting att komma till ett litet samhälle där det dessutom talas en utpräglad dialekt eller ett av landets minoritetsspråk? Bland annat detta tar Lena Ekberg från Stockholms universitet och Jan-Ola Östman från Helsingfors universitet upp i sitt föredrag på nordiska språkmötet i Vasa den 1–2 september. Ekberg och Östman har intervjuat första och andra generationens invandrare i Närpes och Korsnäs. Emina och Azra Arnautovic från Närpes kompletterar med sina personliga erfarenheter.

Bland talarna på konferensen finns också Kjell Herberts från Åbo Akademi som presenterar det språkliga landskapet på båda sidorna om Kvarken, hur det har varit och hur det ser ut i dag. Unn Røyneland från Oslo universitet belyser situationen i Norge – kan mångspråkigheten i Norge betraktas som ett problem eller kan den ses som resurs? Från Danmark kommer Tine Hamann Christensen som talar om integrationen och den språkliga situationen i kommunen Furesø, en kommun där integrationen av nyanlända flyktingar framgångsrikt integrerats genom att man fokuserat på en kombination av språkundervisning, arbetspraktik och samhällsaktiviteter.

Nordiska språkmötet arrangeras varje år i ett av de nordiska länderna och är en konferens som samlar språkexperter från hela Norden. Temat för årets konferens, som ordnas på Vasa universitet, är ”Ett flerspråkigt samhälle”, ett ämne som är högaktuellt, inte bara i Finland och i Österbotten utan också i resten av Norden, vilket konferensen har tagit fasta på.

Nordiska språkmötet arrangeras av Institutet för de inhemska språken i samarbete med Nätverket för språknämnderna i Norden och Nordisk sprogkoordination. Konferensen riktar sig till språkvetare, pedagoger, personer som arbetar med integrationsfrågor med flera.


Tillbaka till rubrikerna