Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

28.9.2015

NE tar över Norstedts Ordbok

Nationalencyklopedin AB (NE) kommer att ta över utgivningen av Norstedts ordböcker

Hela Norstedts Ordbok har förvärvats av NE, vilket betyder att medarbetare, ordboksutgivning, licenser och samarbetsavtal övergår i NE:s ägo. Läs mer här.  


Tillbaka till rubrikerna