Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

3.1.2017

Närpes och Larsmo fick finska vägnamn

Sedan årsskiftet har vägarna i Närpes och Larsmo namn på både finska och svenska.

Närpes och Larsmo är tvåspråkiga kommuner sedan ett respektive två år tillbaka och nu är också vägnamnsskicket i kommunerna tvåspråkigt. Namnvårdarna på Språkinstitutet granskade de finska vägnamnsförslagen för ett år sedan på uppdrag av kommunerna. I namnplaneringsarbetet utgick man i kommunerna från de existerande svenska vägnamnen och bildade finska motsvarigheter till dem. Nu är arbetet klart och namnen officiellt fastslagna. I Närpes är de nya skyltarna upphängda och i Larsmo pågår arbetet.

Töndergränden_foto_ Syd-Österbotten/Daniel Nissén
Töndergränden i Närpes får sin nya skylt. Foto: Syd-Österbotten/Daniel Nissén
havtornsvägen_foto_Maria Vidberg
Havtornsvägen i Larsmo har fått en ny skylt, medan Assarskärsvägen fortfarande väntar på den nya skylten. Foto: Maria Vidberg
Närpesvägen_foto_Birgitta Skräddar
Närpesvägen blev Närpiöntie. Foto: Birgitta Skräddar


Tillbaka till rubrikerna