Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

25.9.2017

Namnlagen till riksdagen

Regeringen har presenterat sitt förslag på ny lag om för- och efternamn för riksdagen.

Namnvårdarna Sirkka Paikkala och Maria Vidberg vid Språkinstitutet deltog i arbetet med att ta fram det nya lagförslaget. Paikkala ska höras som expert av lagutskottet i oktober.

Läs mer på Justitieministeriets webbplats.

Läs regeringspropositionen på riksdagens webbplats.


Tillbaka till rubrikerna