Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

21.6.2016 10.52

Namnlagen förnyas - berätta din åsikt

Namnlagen, som reglerar för- och efternamn, ska förnyas och nu har allmänheten möjlighet att ge respons på hur lagstiftningen borde utvecklas.

Svaren i enkäten kommer att utnyttjas som bakgrundsmaterial av den arbetsgrupp som Justitieministeriet tillsatt för revideringen av lagen.

Här kan du läsa Justitieministeriets pressmeddelande och här kan du delta i enkäten.

Tillbaka till rubrikerna