Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

15.1.2016

Namnarkivet i Uppsala fick ny chef

Den nya chefen Annette Torensjö har arbetat med ortnamn sedan 1987

Annette Torensjö kommer närmast från svenska Lantmäteriets ortnamnsverksamhet, där hon var chef i nästan femton år. Hon är expert på ortnamn och även medlem i FN:s expertgrupp för ortnamn.

För Torensjö är kunskapsspridning viktigt.

”Som statlig myndighet är vi ju inte till för oss själva utan ska sprida kunskap ut i samhället", säger hon på Institutet för språk och folkminnens webbplats.

Tillbaka till rubrikerna