Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

6.2.2017

Myndighetsspråk på Youtube och på vår webbplats

Språkinstitutet har publicerat en svensk filmsnutt om myndighetsspråk och nya finska webbsidor om lagspråk.

Vad gör en myndighetsspråkvårdare och vad är klarspråk? Det berättar Språkinstitutets svenska myndighetsspråkvårdare Eivor Sommardahl i en intervju på Youtube, bland annat för att uppmärksamma den nya utgåvan av Svenskt lagspråk i Finland (Slaf), som firades den 2 februari i statsrådets festvåning Smolna i Helsingfors.

Samtidigt publicerades Språkinstitutets finskspråkiga webbsidor om lagspråk. Sidorna innehåller olika råd, anvisningar och modeller för dem som arbetar med finskt lagspråk och författningsspråk och kommer att utökas efterhand.

Till filmen på Youtube

Till de finska sidorna om lagspråk


Tillbaka till rubrikerna