Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

1.8.2017

Mona Forsskåhl tillträder som professor den 1 augusti

Som professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet vill Mona Forsskåhl fokusera på finlandssvenskt språkbruk i olika former, berättar hon i en intervju.

Som professor kommer Mona Forsskåhl att koncentrera sig på modersmålet svenska, finlandssvenskans variation och dess plats i samhället, både i sin forskning och när hon undervisar och handleder.

– Planen är att erbjuda forskningsbetonade kurser om språklig variation och inspirera studenterna att ta sig an ämnen som finlandssvenska dialekter, texter och skriftpraktiker och varför inte finlandssvensk slang, säger Forsskåhl.

Mona 2
Mona Forsskåhl. Foto: privat

När det gäller svenskämnets och nordistikens framtid är Forsskåhl försiktigt optimistisk, men samtidigt realistisk. Situationen i Finland skiljer sig från den i övriga Norden.

– I Sverige är svenskämnet starkt och i Norge, Danmark och Island satsas det mycket på studier exempelvis av dialektal variation i respektive lands språk. I Finland är ämnets framtid beroende av stöd från den politiska ledningen, säger Forsskåhl.

Intervjun med Mona Forsskåhl ingick i Språkbruk 2/2017. Läs hela intervjun på Språkbruks webbplats.


Tillbaka till rubrikerna