Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

21.12.2015

Mikael Reuter fick pris

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2015 har tillfallit Mikael Reuter

Språkvårdaren, fil.dr h.c. Mikael Reuter har tilldelats Svenska Akademiens Finlandspris som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. Priset har delats ut sedan 1966.

Mikael Reuter var tidigare byråchef vid Institutet för de inhemska språken och chefredaktör för Språkbruk.

Tillbaka till rubrikerna