Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

15.8.2017

Maria Vidberg fick tjänsten som namnvårdare

Från mitten av augusti är Maria Vidberg fast anställd som namnvårdare vid Språkinstitutet.

Filosofie doktor Maria Vidberg har varit vikarierande namnvårdare på Språkinstitutet sedan september 2015. Från och med mitten av augusti 2017 är hon fast anställd. Den tidigare namnvårdaren Leila Mattfolk är numera namnvårdskonsulent vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.

Tillbaka till rubrikerna