Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

29.9.2017

Maria Fremer är ny myndighetsspråkvårdare

Maria Fremer efterträder Eivor Sommardahl som myndighetsspråkvårdare på Språkinstitutet när Sommardahl går i pension från och med oktober.

maria_fremer
Maria Fremer är Språkinstitutets nya myndighetsspråkvårdare. Foto: Bianca Holmberg
Språkinstitutets nya myndighetsspråkvårdare Maria Fremer har tidigare jobbat vid Helsingfors universitet, framför allt som amanuens vid Nordica. Hon har också arbetat som översättare, bland annat vid pedagogiska fakulteten och tidigare vid Yle.

Till myndighetsspråkvårdarens uppgifter hör att jobba med myndigheternas svenska och med klarspråk.

– Jag ser mycket fram emot att få samarbeta med våra myndigheter och med både den finska och den sverigesvenska språkvården, säger Fremer.

Vid sidan av sitt arbete som myndighetsspråkvårdare kommer Fremer att arbeta på sin doktorsavhandling om tilltalsformer i svenskan.

Den tidigare myndighetsspråkvårdaren Eivor Sommardahl går i pension i oktober. Sommardahl har också varit ledande språkvårdare och i den uppgiften efterträds hon av Anna Maria Gustafsson.

Bianca Holmberg


Tillbaka till rubrikerna