Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

26.4.2018

Lena Ekberg fick Erik Wellanders pris på Språkrådsdagen

1177 Vårdguiden belönades med Klarspråkskristallen och Henrik Barruk fick minoritetsspråkspriset för sina insatser för umesamiskan.

Professor Lena Ekberg har bland annat forskat i grammatik, betydelseförskjutningar, ungdomsspråk och svenskan i flerspråkiga sammanhang. Hennes forskning belönades med språkvårdspriset Erik Wellanders pris på Språkrådsdagen i Stockholm den 25 april.

Samma dag fick 1177 Vårdguiden Klarspråkskristallen för sitt sätt att förmedla information på webbplatserna 1177.se och umo.se. I prismotiveringen står det bland annat att 1177 Vårdguiden förmedlar faktabaserad information på ett enkelt och lustfyllt sätt.

Årets minoritetsspråkspris gick till Henrik Barruk, som har arbetat för att rädda umesamiskan, Sveriges minsta nationella minoritetsspråk. Barruk har bland annat arbetat med umesamisk ortografi och med en umesamisk ordbok.

Erik Wellanders pris, Klarspråkskristallen och minoritetsspråkspriset delas årligen ut på Språkrådsdagen i Stockholm.


Tillbaka till rubrikerna