Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

18.10.2017

Kyrkan är Årets klargörare 2017

Evangelisk-lutherska kyrkan fick priset Årets klargörare 2017 för sin satsning på lättläst.

– Kyrkan har på ett beundransvärt sätt gjort lättläst och tillgänglighet till en del av sin strategi, och det lätta språket är nu integrerat i hela verksamheten, säger Leealaura Leskelä, utvecklingschef vid Selkokeskus, det finska centret för lättläst, om varför kyrkan fick priset Årets klargörare i år.

Lutherska kyrkan har haft ett tillgänglighetsprogram sedan 2012. Det utkom samtidigt på både svenska och finska och även i lättlästa versioner på båda språken. Kyrkans lättlästa webbsidor är väl genomtänkta och omfattande och innehåller lättlästa texter också om svåra och abstrakta ämnen.

Det finns också lättlästa versioner av kyrkliga förrättningar som dop, konfirmation, vigsel och jordfästning. Kyrkan har också länge ordnat gudstjänster där man använder ett lättare språk.

Pris för lättläst och klarspråk

Priset Årets klargörare delas vartannat år ut av Delegationen för lättläst till någon som har främjat lättläst och vartannat år av Institutet för de inhemska språken till någon som har främjat klarspråk och ett gott myndighetsspråk. I fjol premierades arbetsparet Lea Ansamaa och Sini Sivonen från Uleåborgs stad för sitt arbete med klarspråk.

Till pressmeddelandet

Tillbaka till rubrikerna