Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

11.12.2015

Kielitoimisto firar sina 70 år

År 2015 är ett jubileumsår för Kielitoimisto, som började sin verksamhet 1945

När det finska språkvårdsorganet Kielitoimisto startade, verkade det inom Finska litteratursällskapet. År 1976 blev Kielitoimisto en del av Forskningscentralen för de inhemska språken och i år fyller den finska språkvården alltså 70 år.

I början av december hade Kielitoimisto öppet hus och allmänheten kunde bekanta sig med verksamheten. Avdelningschefen Salli Kankaanpääs presentation av Kielitoimisto kan läsas som pdf.

För ett par år sedan firades en annan 70-åring, då Svenska språknämnden jubilerade. Den som vill veta mer om Svenska språknämndens verksamhet kan läsa dåvarande ordföranden Sten Palmgrens presentation i Språkbruk.

Tillbaka till rubrikerna