Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

24.1.2017

Kenneth Hyltenstam får titeln hedersdoktor

Professor emeritus Kenneth Hyltenstam har utnämnts till hedersdoktor vid Åbo universitet.

Kenneth Hyltenstam är professor emeritus vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet. Han har forskat bland annat i tvåspråkighet och minoritetsspråk. Ceremonin äger rum i Åbo i maj.

Tillbaka till rubrikerna