Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

21.5.2018

Jamima Löfström är Språkinstitutets nya planerare

Språkinstitutet har anställt filosofie magister Jamima Löfström som planerare. Hon kommer främst att jobba med intern kommunikation, publikationer och rapportering.

Jamima Löfström är språkvetare till utbildningen och har studerat nordiska språk och finska. Tidigare har hon bland annat jobbat som språkvårdare vid Svenska avdelningen på dåvarande Forskningscentralen för de inhemska språken. Även om språkvård inte ingår i hennes arbetsuppgifter som planerare ser Löfström fram emot att indirekt främja bland annat språkvården och arbetet med ordböcker som görs på Språkinstitutet.

– Jag ser fram emot att jobba med frågor som är viktiga för mig. Dessutom kommer jag att jobba både på svenska och finska och samarbeta också med andra avdelningar än min egen, vilket alltid är intressant.

jamima_lofstrom
Jamima Löfström är Språkinstitutets nya planerare.


Tillbaka till rubrikerna