Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

27.1.2017

Institutet för språk och folkminnen får ny generaldirektör

Departementsrådet Martin Sundin blir ny generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen.

Martin Sundin är i dag departementsråd på Kulturdepartementet i Sverige. Han har tidigare jobbat bland annat med kulturfrågor inom Nordiska ministerrådet och som kansliråd på Utrikesdepartementet.

Institutet för språk och folkminnens generaldirektör till och med den sista februari är Ingrid Johansson Lind.

Läs mer på Institutet för språk och folkminnens webbplats.

Tillbaka till rubrikerna