Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språknytt

21.2.2017

I Finland talas över 150 modersmål

Den 21 februari firas internationella modersmålsdagen. I Finland är ryska, estniska och somali de främmande språk som har flest modersmålstalare.

Det talas i dag över 150 modersmål i Finland. År 2015 hade cirka 89 procent av befolkningen finska som modersmål, 5,3 procent hade svenska och 6 procent talade något annat språk. Det här kan jämföras med situationen tjugo år tidigare, då bara 1,3 procent hade något annat modersmål än finska eller svenska.

Förutom finska, svenska och de främmande språken talas i Finland nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, romani, karelska och finskt och finlandssvenskt teckenspråk, som hör till de språk som har talas länge i Finland.

Internationella modersmålsdagen firades för första gången 2000. Dagen instiftades av Unesco för att främja språklig mångfald.


Tillbaka till rubrikerna